Odbył się projekt „Młodość, aktywność i świadomość własnej tożsamości narodowej – nadzieją i szansą dla środowisk polskich na Ukrainie”

Projekt realizowała w dniach 23.08.-01.09. Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”.

Projekt przebiegał w formie 10-dniowych warsztatów liderskich, w których wzięło udział 25 młodych liderów ze środowisk polskich na Ukrainie (obwód iwanofrankowski, tarnopolski i winnicki) oraz siedmiu współpracujących z Fundacją na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” młodych wolontariuszy, którzy ze względu na kresowe pochodzenie swoich przodków angażują się charytatywnie w działania na rzecz utrzymania więzi emocjonalnej i kulturowej z Polakami zamieszkałymi na Ukrainie. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów.
Głównym celem zadania było przygotowanie beneficjentów do realizacji w swoich środowiskach własnych projektów na rzecz wzmacniania więzi i kontaktów z Polską. Zostało to osiągnięte poprzez wykształcenie w nich odpowiednich umiejętności oraz dostarczenie im wiedzy z zakresu rozwijania postawy liderskiej i wolontariackiej, dialogu międzykulturowego oraz problematyki europejskiej, społecznej i młodzieżowej.
Istotnym elementem programu kształcenia było dostarczenie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej, dzięki czemu uczestnicy poczuli więź emocjonalną z Polską i naszym zdaniem będą bardziej świadomi swojej tożsamości narodowej.

14107768_1307397815937436_8184943524017682071_o 14114969_1307363222607562_1239974610974395871_o 14115469_1307021375975080_3912997533606216922_o 14124457_1307364005940817_3450687406723637032_o 14125011_1308197919190759_5656462927932884254_o 14125608_1307023125974905_6506450665947108669_o 14137995_1307279299282621_729751522022715280_o 14188238_1307019535975264_6007312780046798640_o 14188566_1308197972524087_5290725384773281413_o


Projekt „Młodość, aktywność i świadomość własnej tożsamości narodowej – nadzieją i szansą dla środowisk polskich na Ukrainie” Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”
jest realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
z programu „Bliżej Polski. Regranting” prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja.