Warsztaty liderskie dla polskiej młodzieży z Litwy w ramach projektu „Jestem Polakiem – jestem liderem”

Od 15 do 19 sierpnia Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej miało przyjemność gościć grupę młodzieży z Litwy wraz z opiekunami w ramach warsztatów liderskich. Przyświecała nam idea, by młodym Polakom z rejonu wileńskiego ułatwić start w dorosłe życie, wskazując im, jak zbudować wokół siebie prężne środowisko.

Sens warsztatów obrazuje jego tytuł: Jestem Polakiem – jestem liderem. Młodzież polska na Litwie, żyjąca i dorastająca w małych środowiskach, potrzebuje drogowskazów i wsparcia w wyznaczaniu sobie własnych ścieżek, kształtowaniu postaw, budowaniu osobistego „kapitału społecznego”.
Polskie nauczycielki mieszkające na Litwie, dyrektor Honorata Gavrilovskienė i Anna Achmatowicz pomogły w zrekrutowaniu grupy 20 uczniów z różnych miejscowości wokół Białej Waki. Miejscem warsztatów był kompleks Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
Warsztaty rozpoczęliśmy od rozgrzewki i treningu integracyjnego. Pierwszego dnia, tuż po obiedzie, przeprowadził je aktor Jan Wojtyński. Zajęcia prowadzone były metodą dramy i ćwiczeń aktorskich, w tym wykonywano ćwiczenia oddechowe i emisji głosu.
Blok warsztatowy „Jestem liderem. Po co?” obejmujący takie zagadnienia jak: znaczenie pojęcia lider, tj. co to znaczy „być liderem”, jakie cechy ma lider oraz jak je kształtować i wypracowywać?, poprowadziła absolwenta psychologii i filozofii związana z Fundacją Pedagogium Agata Kwiatkowska-Bieńkowska.
Blok „Lider skuteczny – idę tam, gdzie chcę”, podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania: jak stawiać cele sobie i grupie, w jaki sposób je realizować, jak zarządzać projektem, przeprowadziły dyrektor Regionu Siedlce Banku Zachodniego WBK Joanna Załęgowska oraz dyrektor oddziału BZ WBK w Łukowie Magdalena Głuchowska.
Blok „Skuteczna komunikacja to jaka?”, którego tematem były: różne poziomy komunikacji, mit pierwszego wrażenia i mowa ciała, co mamy do powiedzenia, jak argumentować i jak rozwijać kompetencje lidera w skutecznym komunikowaniu?, prowadziła dziennikarka i specjalistka ds. komunikacji Olga Iwaniak.
Zwieńczeniem warsztatów była gra miejska ,,Śladami historii w Białej Podlaskiej”. Uczestnicy podążali szlakiem miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem historii Żołnierzy Wyklętych. Biała Podlaska jest miastem o bardzo bogatej historii, z licznymi zabytkami. Gra opierała się na rozpoznawaniu miejsc związanych z najnowszą historią Polski i oraz historią lokalną. Działalność polskiego podziemia niepodległościowego jest bardzo bogato upamiętniona w Białej Podlaskiej. Liczne tablice, obeliski, miejsca kaźni i straceń Polaków w czasie wojny i po niej oraz powiązane z nimi postacie historyczne były punktami kontrolnymi gry, w której młodzi ludzie poznawali nieznane polskiej młodzieży na Litwie fragmenty najnowszej historii Polski.
Kluczowym elementem gry było doskonalenie języka polskiego oraz poznawanie historii Białej Podlaskiej. Był to też pierwszy sprawdzian praktycznego zastosowania umiejętności liderskich zdobytych wcześniej na warsztatach.
Ostatni dzień upłynął na zwiedzaniu Warszawy. Młodzież odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zobaczyła budynek PAST-y, który w 1944 roku stał się miejscem zaciętych walk, jakie toczyły się o niego podczas powstania warszawskiego.
Warsztaty liderskie dla młodzieży były pierwszymi, jakie Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zorganizowało. Przygotowaliśmy je, by z jednej strony wspomagać polską młodzież z Litwy podczas stawiania przez nią pierwszych kroków w dorosłość oraz by na tej ścieżce towarzyszyły jej wartości naszych patronów: żołnierzy Armii Krajowej. Ich umiejętności życiowych nikt wówczas tak nie nazywał, ale byli liderami, przed którymi życie postawiło ogromne wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć.
Naszymi Partnerami w zorganizowaniu warsztatów były Związek Polaków na Litwie oraz Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Białej Waki w rejonie wileńskim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Projekt „Jestem Polakiem – jestem liderem” Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej   był realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.