„Ja – LIDER”. Letnia szkoła animatorów środowisk polskich za granicą

W dniach 22 – 30 czerwca Fundacja Wolność i Demokracja  miała przyjemność gościć 30 młodzieżowych liderów polonijnych z Ukrainy. Wzięli oni udział w Letniej szkole animatorów środowisk polskich za granicą. Warsztaty odbywały się w Lublinie i obejmowały zakres zarządzania projektami, kształtowania postaw liderskich i obywatelskich.

dscn0575-635x476
W ramach projektu odbyły się także kursy języka polskiego oraz kreatywnego myślenia, podczas których u wielu uczestników ujawniły się talenty oraz ponadprzeciętne zdolności artystyczne i plastyczne.

W czasie wolnym od nauki, poprzez spotkania z przedstawicielami samorządu studenckiego i Koła Naukowego Ekonomistów UMCS, wspólne zabawy i zawody sportowe młodzież z Chmielnickiego, Żytomierza i Winnicczyzny integrowała się z rówieśnikami z Polski.

Uczestnicy Letniej szkoły młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą wzięli również udział w obchodach „Dnia Sportu” w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie. Delegacja z Ukrainy była reprezentowana przez damską drużynę z siatkówki i piłki nożnej oraz dwie męskie drużyny piłkarskie, które dzielnie reprezentowały Polonię kresową.

Nie zabrakło też spotkań z kulturą i architekturą Polski, młodzież spędzała czas na zwiedzaniu zabytków Lublina i Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

Kolejnym etapem młodych liderów polonijnych, którzy przyjechali do Polski w ramach Letniej szkoły młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – LIDER” była wizyta w Warszawie, w dniach 28-30 czerwca. Miasto stołeczne przywitało młodą Polonię deszczem, nie zabrakło jednak ciepła i serdeczności wśród jego mieszkańców.

Młodzi liderzy polonijni z Ukrainy spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy, poznając doświadczenia młodzieży, która działa społecznie na rzecz swojego środowiska lokalnego. Na zakończenie spotkania, Łukasz Więcławski, przewodniczący MRW, wręczył ukraińskiej Młodzieży list otwarty w imieniu warszawskich Uczniów.

Niedzielę uczestnicy Letniej szkoły młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą spędzili na zwiedzaniu warszawskich muzeów. Szczególnie młodzieży spodobało się wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik. Po południu młodzi liderzy z Ukrainy spacerowali Starym Miastem, z zainteresowaniem słuchając Roberta Czyżewskiego, który w sposób prosty i jasny przybliżył im historię Warszawy i Polski. W ostatnim dniu swego pobytu w Polsce młodzież polonijna z Ukrainy zwiedziła Sejm.

Na pożegnanie, koordynator projektu Julia Savelieva w imieniu Fundacji Wolność i Demokracja, wręczyła uczestnikom projektu dyplomy ukończenia Letniej szkoły młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – LIDER”, życząc młodzieży aktywnego włączania się w działanie na rzecz Polonii na Ukrainie i sukcesów w realizacji zamierzonych projektów.


Projekt  Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – LIDER” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.men_logo-315x93