Szkolenia polskich organizacji na Ukrainie

Już po raz czwarty odbyły się szkolenia polskich organizacji na Ukrainie w ramach projektu „Lepiej, sprawniej, nowocześniej. Program wspierania organizacji polskich na Ukrainie” prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.