Forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego

 

panel-co-laczy-polakow-i-rosjan-a-co-nas-bezwglednie-dzieli-moderowany-przez-agnieszke-roamszewska-guzy

 

30 dziennikarzy polskich i rosyjskich uczestniczyło w zorganizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja konferencji „Budowanie mostów – dialog dziennikarzy”. Ze strony polskiej były to osoby zajmujące się tematyką międzynarodową, zwłaszcza wschodnią, ze strony rosyjskiej zaś dziennikarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dziennikarzy St. Petersburga, przede wszystkim przedstawiciele niezależnych mediów rosyjskich.

Konferencja odbyła się w dniach 29-30 września w Warszawie. Było to drugie spotkanie z cyklu „Budowanie mostów – dialog dziennikarzy” (pierwsze, zorganizowane przez Instytut Polski w St. Petersburgu i Stowarzyszenie Dziennikarzy St. Petersburga, miało miejsce 30.09-1.10 2015 roku w St. Petersburgu).
Otwierając obrady prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński podkreślił rolę mediów w relacjach polsko-rosyjskich. Zwrócił uwagę na konwencjonalny sposób przedstawiania Polaków i Rosjan przez polskie i rosyjskie media. W dalszej części swojego wystąpienia powiedział: „Jesteśmy bratnimi narodami, w wielu aspektach mamy podobny stosunek do świata, ale inna jest nasza definicja wolności”.
Podczas konferencji uczestnicy debatowali o ważnych dla obu stron tematach. Dyskusje prowadzone były w pięciu panelach dyskusyjnych:
I – Co łączy Polaków i Rosjan? A co nas bezwzględnie dzieli? (moderator: Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Belsat TV)
II – Wojna hybrydowa i media (moderator: Diana Kachalova, redaktor naczelna „Nowej Gazety” w St. Petersburgu)
III – Media i władza. Niezależne media jako narzędzie społecznej kontroli. (moderator: Petr Godlevskiy, dyrektor generalny NTV – Petersburg)
IV – Klucz do niezależności mediów. Wolność słowa i niezależność finansowa. (moderator: Maksim Vasiukov, redaktor naczelny „Diełowoj Peterburg)”
V – Most kulturowy w polsko-rosyjskich relacjach i media zagraniczne dla Rosji – czy to możliwe i czy potrzebne? (moderator: Andrzej Mietkowski, wieloletni korespondent BBC, Deutsche Welle i Radia Wolna Europa w Paryżu, w latach 90. szef biura Wolnej Europy w Warszawie).
Dyskutanci mówili o propagandzie i dezinformacji oraz o narzędziach przez nie wykorzystywanych. Wszyscy podkreślali, że niezależność dziennikarska i demokracja to najskuteczniejsze sposoby walki z tymi problemami.
W pierwszym dniu konferencji zainaugurowane zostało działalnie Funduszu im. Aleksandra Hercena. Postać tego rosyjskiego pisarza i myśliciela, który w okresie powstania styczniowego zajął zdecydowanie propolskie stanowisko, a w latach 1857-1867 wydawał na emigracji pismo „Kołokoł” (Dzwon) przedstawił Robert Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, historyk.
Fundusz im. Aleksandra Hercena to fundusz celowy, przeznaczony na finansowanie materiałów dziennikarskich prezentujących pozytywne aspekty relacji polsko-rosyjskich, fenomen przywiązania Polaków do wartości demokratycznych oraz pogłębiających wiedzę o wspólnej tradycji i historii.
W podsumowaniu uczestnicy mówili o konieczności dialogu między dziennikarzami polskimi i rosyjskimi oraz o potrzebie wspólnych działań. Fundusz im. Aleksandra Hercena to jedno z takich działań. Inne propozycje to: grupa na FB (już istnieje), webinary z polskimi ekspertami dla młodych rosyjskich dziennikarzy, międzynarodowa grupa ekspercka, polsko-rosyjska wymiana młodych dziennikarzy.
Konferencja „budowanie mostów – dialog dziennikarzy” zorganizowana była w ramach projektu „Forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego”. Projekt realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy St. Petersburga. Celem projektu jest stworzenie stałej platformy dialogu i współpracy między dziennikarzami polskimi i niezależnymi dziennikarzami rosyjskimi. Projekt „Forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego” finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.