„Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2” – relacja z projektu

tbilisi1

W dniach 22-29 września w Tbilisi, Astanie i Ałmacie odbyła się seria spotkań informacyjnych z osobami polskiego pochodzenia zainteresowanych repatriacją.

22 września w polskiej szkole w Astanie miało miejsce spotkanie dla rodzin polskich oczekujących na repatriację do Polski z Kazachstanu. Wzięło w nim udział 47 osób z Astany i okolic. Szkolenie trwało ponad 3 godziny, zadawano wiele pytań dotyczących życia w Polsce, problemów adaptacyjnych i prawodawstwa polskiego.
Dla osób z obwodu ałmatyńskiego szkolenie adaptacyjne zorganizowano we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ałmaty 29 września w polskiej placówce dyplomatycznej. Wzięło w nim udział 21 osób z Ałmaty i Tałdykorganu.
Szkolenia w Kazachstanie przeprowadzone zostały przez Natalię Malicką, repatriantkę z Kazachstanu, która od sześciu lat mieszka w Polsce. Pani Malicka była wieloletnią przewodniczącą Stowarzyszenia „Polonia” w Tałdykorganie, przez co cieszy się do tej pory dużym autorytetem wśród miejscowych Polaków i Polonii w Kazachstanie.
W Tbilisi szkolenie informacyjno-adaptacyjne dla przedstawicieli gruzińskiej Polonii zainteresowanych repatriacją do RP i możliwością podjęcia studiów w Polsce odbyło się24 września w Polskiej Szkole.
Zostało zorganizowane we współpracy z Konsulatem RP w Tbilisi oraz Polską Szkołą im. św. Jadwigi. Uczestniczyło w nim 18 rodzin. Szkolenie prowadziła Lili Zawadzka, była nauczycielka tej placówki edukacyjnej, pełnomocnik w procedurze repatriacyjnej kilku rodzin z Gruzji.

Szkolenia odbywały się według programu:

 1. Temat repatriacji
  a. Obecnie funkcjonująca Ustawa o repatriacji
  b. Prawa i obowiązki repatrianta
 1. Możliwości studiów w Polsce
  a. Jak i kiedy starać się o stypendium
  b. Jakie możliwości daje stypendium
  c. Jakie możliwości ma absolwent wyższej uczelni w Polsce
 2. Temat wspólny – szok kulturowy, pierwsze kroki w Polsce
  a. Podmioty odpowiedzialne za osoby za repatriantów i cudzoziemców i w Polsce
  b. System opieki, co to jest NFZ, ZUS, PESEL itp.
 3. Zmiana Ustawy o Karcie Polaka
 4. Doświadczenie własne. Pytania i dyskusja
 5. Dla chętnych możliwość przekazania mailem broszur informacyjnych:
  a. ABC repatrianta
  b. Jadę na studia do Polski
  c. Jestem uczniem w polskiej szkole

Osoby prowadzące szkolenia przekazały następujące wnioski ze spotkań:
• uczestnicy byli bardzo zainteresowani szkoleniami, szczególnie odpowiadał im fakt, iż były one prowadzone przez osoby wywodzące się ze środowiska polonijnego, które już od kilku lat mieszkają w Polsce;
• uczestnicy mało wiedzieli o nowelizacjach Ustawy o Karcie Polaka i planowanej nowelizacji Ustawy o repatriacji;
• większość rodzin zastanawia się, z jakiej możliwości legalizacji pobytu w Polsce skorzystać w pierwszej kolejności – czy Karta Polaka nie zaszkodzi w procedurze repatriacji;
• czy występować o Kartę Polaka dla dzieci zamierzających studiować w Polsce;
• uczestnicy pytali o realne możliwości otrzymywania wsparcia finansowego przewidzianego w Ustawie o Karcie Polaka;
• dużym problemem dla osób zamierzających przenieść się do Polski na stałe jest polski system emerytalny.

Fundacja Multiocalenie

almaty almaty2 tbilisi2


Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2” Fundacji Multiocalenie jest realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.