“Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” – projekt współfinansowany przez Senat RP realizowany w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie we wrześniu 2016 r. wzięła udział w projekcie międzynarodowym “Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest wspierania polskiej tożsamości narodowej pośród Polaków zamieszkałych na Białorusi i Ukrainie.