Konferencja „Język obcy jako narzędzie mobilności przyszłych specjalistów” w Krzywym Rogu

Współpraca między Związkiem Polaków Ojczyzna a Krzyworoskim Uniwersytetem Narodowym trwa od trzech lat. Oba te podmioty wspólnie zorganizowały konferencję naukową „Język obcy jako narzędzie mobilności przyszłych specjalistów”.

Na konferencji zostało przedstawionych wiele krajów. O działalności Punktu Nauczania Języka Polskiego przy Związku Polaków Ojczyzna funkcjonującego dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja i współfinansowanego przez Sejm RP opowiadała w przemowie „Akademicka i społeczna mobilność Ukraina-Polska” prezes Związku Polaków Ojczyzna Halina Pomazan.
O projekcie Ja – Lider (2016 rok) organizowanym Fundację Wolność i Demokracja i dofinansowanym przez Sejm RP mówił jego uczestnik, doktorant Uniwersytetu Wład Holiwer.
Studenci i profesorowie Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego byli bardzo zainteresowani możliwością uczenia się języka polskiego i chętnie wzięliby udział w takim projekcie.
Katrin Lowerdan od czasu do czasu przyjeżdża do Krzywego Rogu i reżyseruje spektakle w języku francuskim w Gimnazjum nr 95. W taki sposób uczniowie doskonalą swój francuski.
Profesor Paul Seliwan ze Stanów Zjednoczonych opowiadał o mobilności i międzynarodowym biznesie. Niestety, profesor Dewid Lenigan z Australii nie mógł być obecny, ale zwrócił się do uczestników za pośrednictwem Skype’a.