Książkę „Jeńcy września 1939” zaprezentowano w Łucku

Książkę „Jeńcy września 1939” zaprezentowano w Łucku

10 marca w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odbyła się prezentacja książki Tetiany Samsoniuk „Jeńcy września 1939”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władz lokalnych, Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego, Państwowego Archiwum Obwodu Wołyńskiego, polskich organizacji, a także krajoznawcy, pracownicy i studenci WUN im. Łesi Ukrainki.