Książkę „Jeńcy września 1939” zaprezentowano w Łucku

Książkę „Jeńcy września 1939” zaprezentowano w Łucku 10 marca w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odbyła się prezentacja książki Tetiany Samsoniuk „Jeńcy września 1939”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władz lokalnych, Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego, [...]
Czytaj więcej

Warsztaty o Kresach Wschodnich w dobie rozwoju przemysłu w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie

3 marca 2017 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zostały przeprowadzone pierwsze dwa warsztaty w ramach projektu „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie programu edukacji ekonomicznej. Uczniowie, [...]
Czytaj więcej
Skip to content