Warsztaty z przedsiębiorczości w XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Wystawa „Wiek pary i pieniądza. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich XIX wieku” trafiła do XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Warsztaty utrwalające wiedzę zaczerpniętą z prezentowanej ekspozycji odbyły się 16 marca 2017 roku, w dwóch grupach wiekowych: w klasie I i III, maturalnej. W starszej grupie dało się zauważyć dojrzalsze podejście do tematu – młodzież już myślała o tym, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.
Uczniowie obu klas wykazali się niemałym talentem aktorskim, całkiem udanie wchodząc w przyjęte role. Jedni z werwą interpretowali prezentowane biografie przemysłowców, bankierów czy wynalazców, drudzy ochoczo wczuli się w postacie inwestorów. Ci pierwsi z przejęciem i odcieniem patriotyzmu propagowali swoje akcje, ale także kibicowali swoim kolegom – inwestorom. Wszyscy chętnie słuchali dodatkowych wyjaśnień i zadawali liczne pytania. Szczególne zainteresowanie wzbudziły Kasy Stefczyka, ich prostota i skuteczność działania w lokalnej wspólnocie, inspirując do zastosowania tego rozwiązania w obrębie szkoły.
Zarówno w klasie pierwszej, jak i maturalnej rozmowa podsumowująca warsztaty przyniosła wiele nowych spostrzeżeń. Uczniowie śmiało relacjonowali, co ich zainteresowało, a co było dla nich nowością. Niektórzy ze zdziwieniem skonstatowali, że wzorując się XIX-wiecznych przodkach, mogą dziś założyć własny biznes. Potwierdziło to również celowość wiązania wystawy poglądowej z warsztatami na jej temat. Wielu uczniów uświadomiło sobie, że ma teraz osobisty powód, aby podejść do wystawy i znaleźć w jej treściach odpowiedzi na postawione podczas warsztatów pytania.
Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata, od ponad 30 lat uczący historii w szkołach średnich, były konsul RP w Moskwie, Charkowie i Grodnie.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017