Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

Nazwa placówki dydaktycznej

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego


Adres

ul. Strzelców Siczowych 56, 76-018 Iwano-Frankiwsk


Data założenia

2013 rok


Podmiot zakładający

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku


Miejsce działalności dydaktycznej

sala edukacyjna w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego


Dyrektor placówki

Maria Osidacz


Liczba uczniów/nauczycieli

101/3


Liczba grup

7


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

roczny kurs języka polskiego


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia, geografia, literatura


Opis działalności placówki

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku rozpoczęło działalność 13 maja 2013 roku. Prowadzi zajęcia z języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii Polski. Uczy w nim kadra nauczycielska posiadająca bogate doświadczenie nabyte zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, znająca i rozumiejąca potrzeby podopiecznych oraz całym sercem zaangażowana w pracę z dziećmi. Nauczycielki Renata Klęczańska, Alicja Rogowska i Marzena Ciechomska mają pod swoją opieką 101 uczniów.

Lekcje odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonej sali edukacyjnej w siedzibie Centrum, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 15.45 do 17.30 oraz w soboty od godz. 11 do 14.

Stosowane przez nauczycielki metody nauczania sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb. Centrum umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego wyobraźnię.

Program nauczania dla najmłodszych obejmuje język polski, historię i geografię. Aby uzyskać najlepsze efekty, treści z tych dziedzin są przekazywane w zintegrowanej formie i usytuowane na osi czasu.

Kontakt: [email protected]