Warsztaty i wystawa o przedsiębiorczości w XIX wieku w warszawskim Gimnazjum nr 113

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele warszawskiego Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w dniach od 13 do 26 marca 2017 roku mieli okazję obejrzeć wystawę „Wiek pary i pieniądza. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich XIX wieku”.

20 marca 2017 roku 49 gimnazjalistów z dwóch klas III wzięli udział w towarzyszących wystawie warsztatach. Zajęcia prowadził dr Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata, od ponad 30 lat uczący historii w szkołach średnich, były konsul RP w Moskwie, Charkowie i Grodnie. Warsztaty przebiegły sprawnie dzięki niemałej znajomości historii, przebiegu powstań i ogólnej sytuacji na ziemiach polskich pod zaborami, jaką prezentowali uczniowie.
Gra „Spółki Akcyjne”, będąca zasadniczą częścią warsztatów, przypadła trzecioklasistom do gustu. Z zainteresowaniem słuchali biografii założycieli spółek i bez kłopotu przystąpili do dzielenia się biletami bankowymi, za które mogli kupować akcje spółek. Transakcje kupna i sprzedaży odbywały się w atmosferze ogólnej wesołości z elementami rywalizacji: kto pozyska najwięcej kapitału.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017