Zawieszenie działalności polskich placówek konsularnych na Ukrainie

Po ostrzelaniu Konsulatu Generalnego RP w Łucku 29 marca 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wydało oświadczenie, zgodnie z którym wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte do czasu podjęcia przez stronę ukraińską zdecydowanych i natychmiastowych działań mających na celu wykrycie i ukaranie sprawców, a także zapewnienia efektywnej, całodobowej ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych akredytowanych na terenie Ukrainy. Mimo zamknięcia urzędów konsularnych konsulowie RP będą udzielać niezbędnej pomocy obywatelom RP.