Zawieszenie działalności polskich placówek konsularnych na Ukrainie

Po ostrzelaniu Konsulatu Generalnego RP w Łucku 29 marca 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wydało oświadczenie, zgodnie z którym wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte do czasu podjęcia przez stronę ukraińską zdecydowanych i natychmiastowych działań mających na celu wykrycie i ukaranie sprawców, a także [...]
Czytaj więcej
Skip to content