Warsztaty z przedsiębiorczości w Ciepłowodach

Wystawa oraz warsztaty pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” dotarła do Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.

23 marca 2017 roku 76 uczniów zespołu szkół uczestniczyło w towarzyszących wystawie warsztatach. Prowadzili je historyk Janusz Maniecki i ekonomistka Magdalena Salińska.

Po wysłuchaniu wykładu na temat warunków polityczno-gospodarczych panujących na ziemiach polskich w XIX wieku oraz rozwoju przemysłu w Polsce i Europie młodzież przystąpiła do gry „Spółka Akcyjna”. W postać prowadzącego giełdę kupiecką Franciszka Druckiego-Lubeckiego tym razem wcieliła się Magdalena Salińska. Po sprzedaniu przez uczniów akcji spółek i udziałów kasy oszczędności przeprowadzono sesję giełdy kupieckiej. Określono nowe wartości akcji i umożliwiono młodzieży kolejny nimi obrót.

Na zakończenie Janusz Maniecki podsumowując warsztaty, podkreślił wkład, jaki wnieśli w rozwój gospodarki bohaterowie wystawy: Franciszek Stefczyk, Jan Lubomirski, Leon Sapieha, Michał Elwiro Andriolli, Ignacy Łukasiewicz oraz Jan Szczepanik.

Uczniowie z Ciepłowodów wykazali się dużą otwartością i chętnie uczestniczyli w zajęciach, a przygotowane cylindry spotkały się z dużym entuzjazmem. Podczas prezentacji starali się wypowiadać samodzielnie, bez czytania.

Dzięki grze młodzież lepiej zrozumiała pojęcia takie jak podaż, popyt, kapitał, inwestycje oraz procesy związane z pozyskiwaniem kapitału. Poprzez prezentację sylwetek przedsiębiorców i planowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych młodzież miała okazję utrwalić informacje pozyskane na wystawie.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017