Szkółka Sobotnio-Niedzielna przy Parafii Bożego Miłosierdzia

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkółka Sobotnio-Niedzielna przy Parafii Bożego Miłosierdzia


Adres

ul. Dibrowna 41, 10-006 Żytomierz, obwód żytomierski


Rok założenia

1996 rok


Podmiot zakładający

ks. Jarosław Olszewski SAC


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

ks. Jarosław Olszewski SAC


Liczba uczniów/nauczycieli

155/1


Liczba grup

12


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, wiedza o Polsce, historia, geografia


Opis działalności placówki

Szkółka Sobotnio-Niedzielna w Żytomierzu powstała przy Parafii Bożego Miłosierdzia 19 lat temu. Przez ten czas działała na rzecz odrodzenia polskiej tożsamości kulturowej i narodowej, wychowania w duchu wartości chrześcijańskich. Lekcje prowadzi s. Karolina Słomińska, mająca wykształcenie wyższe polonistyczne. Zajęcia są zorganizowane w siedzibie parafii, gdzie szkoła dysponuje salą wyposażoną w meble, magnetofon, podręczniki i bibliotekę ze sporym zasobem bajek. Nauka odbywa się we wtorki w godz.10.00-12.00,16.00-19.00, środy i piątki – 10.00-12.00, 17.00-19.00, czwartki – 10.00-12.00, 16.00-18.00, soboty – 10.00-12.00 oraz niedziele – 9.30-11.30. Poza językiem polskim dzieci uczą się piosenek, poznają folklor polski, polskie tradycje narodowe i religijne. Szkoła przygotowuje wieczorki słowno-muzyczne poświęcone ważnym postaciom, rocznicom i wydarzeniom. Co roku, podczas wakacji, organizuje obozy językowe na miejscu albo w Polsce. Każdego roku kilkoro uczniów dostaje się na studia w polskich uczelniach, a bardzo wielu otrzymuje Kartę Polaka. Placówka cierpi na brak podręczników, potrzebny jest jej także rzutnik multimedialny.

Kontakt: [email protected]