ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli na Ukrainie

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać na adres fundacja@wid.org.pl  

w tytule „ABC nauczania języka polskiego”