2018

Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie.

Ideą projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” było zintegrowanie i pogłębienie aktywności Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej. Projekt ułatwił współpracę między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym. Beneficjentami projektu byli reprezentanci uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnych liderów zgromadzonych wokół 30 szkół sobotnio-niedzielnych oraz 6 szkół stacjonarnych. Udział w aktywnościach rozwojowo-wdrożeniowych stworzył im okazję do wzajemnej otwartości, zainteresowania wspólnymi sprawami, zbudowania relacji opartych na partycypacyjnym modelu decyzyjnym, oraz podjęcia działań w kierunku rozwoju własnych kompetencji osobistych i społecznych. Działania te były okazją do włączenia wielu osób ze środowisk lokalnych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 173 425,00 zł

Skip to content