2018

Ostoja: wzmacnianie tożsamości polskiej w Australii.

„Ostoja: wzmacnianie tożsamości polskiej w Australii” – wspieranie inicjatyw polonijnych realizowanych przez organizacje w Australii.
Polskie organizacje w Australii przygotowały i zrealizowały następujące projekty: Bieg Tropem Wilczym w dwóch stanach, konferencje i spotkania duszpasterzy i wiernych na terenie Australii i Nowej Zelandii, pokazy filmu “Smoleńsk” i spotkania producentem Maciejem Pawlickim, widowiska muzyczno-teatralne, którego bohaterem był Fryderyk Chopin, przygotowano wystawy “Autoportret polskiej wolności” w wersji tradycyjnej i on-line, udział w koncertach i festiwalach Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy of Sydney. Powyższe projekty dotarły do około stu tysięcy odbiorców. Dobra organizacja i ciekawa oferta – wystawy, koncerty, projekcje filmu, bieg spowodowały nie tylko dobrą frekwencję, ale także zainteresowanie młodych Polaków ojczyzną rodziców/dziadków.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 392 530,38 zł

Skip to content