2020

Projekt „Sojusz Piłsudski – Petlura 1920r. Razem o wolności”

Projekt ukierunkowano na budowanie wspólnej tradycji historycznej oraz edukacja i upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży ukazanie obszarów działań łączących społeczność polską i ukraińską w kontekście obchodów 100-lecia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartą w kwietniu 1920 roku w Warszawie w czasie wojny Polski z Rosją bolszewicką.
Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Muzeum Historii Polski przygotowała teki  edukacyjne “Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920r. Razem o Wolności”  zawierające scenariusze lekcji wraz z kartami prac, mapy, materiały edukacyjne. Teczki te  w ilości 500 szt. zostały przekazane 50 podmiotom oświatowym na Ukrainie w celu realizacji lekcji historii poświęconych Sojusz  Piłsudski – Petlura 1920 r.
W 50 placówkach oświatowych na Ukrainie przeprowadzono lekcje edukacyjne poświęcone tematyce  współpracy  obojga narodów  w ramach sojuszy z 1920r. W większości placówek lekcje odbyły się stacjonarnie, natomiast w kilku placówkach ze względu na sytuację pandemiczną lekcje odbyły się on-line z wykorzystaniem materiałów teczki edukacyjnej dostępnej on-line .
W ramach realizacji projektu przygotowano i wyprodukowano   wielkoformatową grę planszową  „Wspólny front. Wielkoformatowa gra planszowa o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” poświęconą wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku i przeprowadzono 10 rozgrywek w szkołach sobotnich na Ukrainie. Łącznie w 10 rozgrywkach wzięło udział 136 uczestników. Gra wielkoformatowa okazała się doskonałym narzędziem edukacji historycznej i patriotycznej. Jej wykorzystanie wspierało także kompetencje miękkie i rozwój umiejętności interpersonalnych – prace w grupie, negocjacje, mediacje, planowanie, analizę ryzyka.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 135 725,00 zł

Skip to content