Teka edukacyjna „Sojusz Piłsudski-Petlura 1920 r” w rocznicę 100-lecia wyprawy kijowskiej

25 kwietnia 1920 roku rozpoczęła się polsko-ukraińska wyprawa przeciwko bolszewikom, zwana wyprawą kijowską. Następnego dnia marszałek Józef Piłsudski i ataman Symon Petlura wydali odezwy do Ukraińców. Piłsudski zapewniał, że wojska polskie wkraczają na ziemie ukraińskie nie w celach aneksyjnych, lecz po to, by uwolnić naród ukraiński od „obcych bolszewickich najeźdźców”, i wycofają się natychmiast, gdy tereny te zostaną objęte administracją ukraińską. Wymowna była odezwa Petlury, który usiłował zmobilizować naród ukraiński wokół idei państwowej.

Przekazujemy  nauczycielom, uczniom i pasjonatom historii tekę edukacyjną „Sojusz Piłsudski-Petlura 1920 r”.

Materiał został przygotowany we współpracy z @Muzeum Historii Polski.  Szczególnie dziękujemy p. Gabrieli Sierocińskiej-Dec, kierownik Działu Edukacyjnego MHP – za pomoc i udostępnienie części materiałów z eduteczki MHP – „Razem o wolność. Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku”.

Teczkę wzbogaciliśmy o 5 scenariuszy lekcyjnych wraz z kartami ocen.

Pobrać materiały można klikając poniższe linki

  1. Karty_Mapy

  2. EDUTECZKA część opisowa MHP

  3. Scenariusze lekcji Karty ocen

    4. Okładka teczki 

Eduteczka oraz wystawa on-line   tworzą  logiczną edukacyjną całość do wykorzystania nie tylko na lekcjach historii.