Baśń dla dzieci w Dnieprze

17 grudnia 2018 roku w kościele św. Józefa przy współudziale Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły zaprezentowano spektakl „Cuda Świętego Mikołaja” dla sierot z miejscowych domów dziecka. Zabrzmiały piosenki, wiersze, dziecięcy śmiech. Głównym wydarzeniem było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który wręczył dzieciom prezenty.
Mikołajowi pomagali przeor brat Marek, siostry zakonne, prezes Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły Paweł Skórski oraz Fundacja Wolność i Demokracja.
Oddzielne podziękowania należą się twórcom: Anastazji Liszczynie, Helence Liszczynie, Marii Skórskiej oraz Mikołajowi Rafalskiemu. 

Zdjęcia Włodzimierz Bułka

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Polonia Semper Salutaris”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.