Berdyczów

Nazwa podmiotu nauczania

Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury


Adres

Ul. Puszkina, 46, 13312, m. Berdyczów, obw. Żytomierski, Ukraina


Data założenia

15.12.2006 r.


Liczba uczniów i nauczycieli

112 uczniów, 6 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Szkoła została założona przez Berdyczowski Oddział Związku Polaków Ukrainy w celu odrodzenia kultury, tradycji oraz języka polskiego, szerzenia wiedzy o historii Polaków zamieszkałych nie tylko w Polsce, oraz na Ukrainie, szczególnie w Berdyczowie i wsi okolicznych. Szkoła pracuje od 1 września do 31 maja. Latem są prowadzone tylko kursy dla osób pracujących, które działają w ciągu całego roku. Uczniowie szkoły uczestniczą w olimpiadach języka polskiego, konkursach recytatorskich. Po ukończeniu szkoły kontynuują naukę na studiach w Polsce, gdzie już nie mają kłopotów z językiem polskim na wykładach. Szkoła była zarejestrowana jako osoba prawna 15.12.2006 r. Grono pedagogiczne składa się z zawodowych nauczycieli, posiadaczy Karty Polaka, władających językiem polskim na dobrym poziomie. Uczniowie Szkoły mają możliwość nauczyć się nie tylko podstaw języka polskiego, lecz mogą dowiedzieć się o historii swoich przodków, tradycji ludowych i obyczajach polskich. Co rok dla nich są organizowane wycieczki do zabytków historycznych związanych z historią Polaków na Ukrainie.

DSC04706