Kulturalno – Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej

Nazwa podmiotu nauczania 

Kulturalno – Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej – Polska Sobotnia Szkoła przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3


Adres

Szkolna 19, 82300 m. Borysław, obw. lwowski, Ukraina


Data założenia

1993


Liczba uczniów i nauczycieli

Uczniów – 341; nauczycieli – 10


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Historia nauczania języka polskiego w mieście sięga roku 1989, kiedy  w szkołach ogólnokształcących rozpoczęła się nauka języka polskiego na zajęciach fakultatywnych (1 godzina tygodniowo). Historia natomiast powstania Polskiej Szkoły Sobotniej wiąże się z Ustawą o Niedzielnych Szkołach (z dnia 04.11.1992 r.). W dniu 07. 10. 1993 r. została podjęta pozytywna decyzja (nr 515). Szkoła Sobotnia zaczęła funkcjonować przy Borysławskiej Szkole Ogolnokształcącej nr 3. Wybór właśnie tej szkoły też nie był przypadkowy. Do II wojny światowej w tym budynku mieściło się polskie gimnazjum. Na dzień dzisiejszy Polska Szkoła Sobotnia w Borysławiu ma już 3 swoje pracownie języka polskiego, a także korzysta z  6 pomieszczeń i auli (gdzie są lekcje choreografii i odbywają się uroczystości szkolne) Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, przy której funkcjonuje. W Szkole Sobotniej uczniowie uczą się języka polskiego, literatury polskiej (są to dwa przedmioty), narodoznawstwa (wiedzy o kulturze, tradycjach, zwyczajach narodu polskiego), historii, a także mają zajęcia z muzyki i choreografii. Uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły corocznie uczestniczą w różnych konkursach (recytatorskich, plastycznych itd.) zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie i olimpiadach z języka polskiego. Niejednokrotnie zajmowali czołowe miejsca. W 2014 roku 16 absolwentów szkoły dostało się na studia do Polski.

IMG_0239