Beresteczko

Nazwa podmiotu nauczania

Sobotnio-niedzielna szkoła SKP im. Ewy Felińskiej w  Beresteczku


Adres

Ul. Kozacka 10 Beresteczko r-n Horochów obw. Wołyński 45765 Ukraina


Data założenia 

1995


Liczba uczniów i nauczycieli 

45-50 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkola powstała w listopadzie 1995 roku po założeniu Oddziału SKP im. Ewy Felińskiej w Beresteczku. Od  czasu powstania  w szkole prowadzi się nauczanie języka polskiego, literatury i historii Polski. Także są lekcji muzyki i kultury Polskiej. Założony także dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni ?Akollada?. Uczniowie w ciągu wielu lat uczestniczą w różnych olimpiadach, konkursach i festiwalach, zorganizowanych przez Konsulat RP Polski w Łucku, FOPU i różnych organizacji polonijnych jak na terenach

Ukrainy tak i Polski. Na przykład: jesienne coroczne festiwale

piosenki polskiej w Łucku, recytatorskie konkursy w Łucku i Kresy we Lwowie a także Festiwal  Śpiewanej Poezji im. Marii Konopnickiej w Przedborzu (Polska). Uczniowie zdobyli  wiele nagród i odznak.