Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół

Projekt przewiduje wsparcie pary szkół partnerskich z Polski i Ukrainy w realizacji zadań skierowanych na rozwój współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i nauczycielami mających na celu doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów i nauczycieli szkół z Ukrainy, a drugiej zaś strony – poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa na Ukrainie.

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest dwuletni, obejmuje lata kalendarzowe 2017 i 2018. W każdym roku dla pary szkół jest przyznawana dotacja na realizację działań projektowych.

Uczniowie i nauczyciele oddziałów gimnazjalnych  Szkoły  Podstawowej im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy biorą udział w projekcie pt; „ Biało-Czerwone ABC”. Program partnerstwa szkół, który jest współfinansowany ze środków MEN w ramach  zadania publicznego „Rodzina polonijna”. Projekt przewiduje wsparcie pary szkół partnerskich z Polski i Ukrainy w realizacji zadań kierowanych na rozwój współpracy między nauczycielami i uczniami, mających na celu doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów i nauczycieli z Ukrainy  oraz poznanie przez młodzież naszej szkoły polskiego dziedzictwa na Ukrainie. Projekt jest realizowany za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja, a koordynatorem projektu jest Pani Julia Saveliewa.

Współpraca naszej szkoły oraz polskiej szkółki działającej przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im.  Władysława Reymonta w Wołodarsku Wołyńskim polegać będzie na nawiązaniu i wzmocnieniu partnerskich relacji . Projekt ma na celu doskonalenie znajomości języka polskiego, poznanie przez uczniów dziedzictwa narodowego za granicą, wspieranie odrodzenia i budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspólne przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy Niepodległości Polski.

Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację projektu w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy jest wicedyrektor  Irena Basta. Opiekę nad młodzieżą podczas realizacji całości zadania sprawować będą  panie Władysława Ciechańska i Irena Basta natomiast ze strony Ukrainy panie Zhanna Shyshkina  i Olha Kotiuk.

W ramach projektu młodzież i opiekunowie z Ukrainy będą gościć w Tęgoborzy,  mieszkając u rodzin naszych uczniów i  nauczycieli, następnie polska grupa też przebywać będzie w  polskich rodzinach na Ukrainie. Cztery dni  przeznaczone jest na objazd historyczny-czyli wycieczkę, dwa dni po Polsce i 2 dni po Ukrainie. Realizacja dwustronnego wyjazdu edukacyjnego połączonego z objazdem historycznym zaplanowana jest na grudzień 2017 r.

Zaplanowaliśmy i chcemy przybliżyć naszym partnerom historię  Małej i Dużej Ojczyzny, stąd zwiedzimy Nowy Sącz- Miasteczko Galicyjskie, poznamy cmentarze , pomniki  walk i pamięci znajdujące się na naszym terenie. Zwiedzimy Kraków- dawną stolicę Polski, kopalnię soli w Bochni, pałac i ogrody w Łańcucie oraz Krasiczynie, następnie Lwów, Żytomierz. Uczniowie uczestniczący  w projekcie- po 15 osób z każdej strony już przygotowują się do realizacji zadań. Wspólnie  z opiekunami przygotowano program wyjazdu i  harmonogram dwuletniej  współpracy. Młodzież gimnazjalna podczas warsztatów bliżej poznaje historię miast, w których będziemy przebywać, przygotowuje treści i ciekawostki związane z polskimi drogami do Niepodległości. Każdy uczestnik przygotowuje też w formie wywiadu wspomnienia rodzinne z okresu walk o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości. Podczas pobytu w naszej szkole młodzież z Ukrainy będzie uczestniczyć w lekcji historii, j. polskiego oraz geografii.

Współpraca śródroczna pomiędzy szkołami partnerskimi ma za zadanie promowanie naszych polskich  tradycji, zwyczajów, języka. Będziemy kontaktować się drogą internetową, wymieniać ciekawe prezentacje, planujemy przygotować śpiewniki z popularnymi piosenkami patriotycznymi,  które przekażemy naszym rodakom na Ukrainie. Będziemy filmować ważne uroczystości historyczne i rocznicowe, np. Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który jest organizowany w naszej szkole i przekażemy filmiki i zdjęcia  naszym rodakom. Wolontariusze przygotowali ciekawe książki dla dzieci i młodzieży, słodycze i inne artykuły, którymi chcemy obdarować naszych przyjaciół.

Przygotowały: opiekunowie projektu
Irena Basta i Władysława Ciechańska


Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”