Prezentacja laureatów tegorocznego konkursu „Młodzież pisze wiersze” w Berlinie

Wiosną 2017 roku berlińskie stowarzyszenie POLin Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. , we współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata”, ogłosiło V Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”. Do końca czerwca 2017 roku napłynęło 141 zgłoszeń w 8 kategoriach, 4 autorskich i 4 z zakresu tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. 12-osobowe jury pod kierownictwem pisarki Doroty Danielewicz wyłoniło po wnikliwych, kilkudniowych obradach 32 laureatów. 26 laureatów zostało zaproszonych na uroczystą prezentację nagrodzonych prac, która odbyła się 18 listopada w Teatrze Studio przy Salzufer w Berlinie. W prezentacji laureatów wziął udział konsul Marek Sorgowicki z małżonką oraz 82 widzów. Młodzież uczestniczyła w warsztatach kreatywnego pisania, które poprowadziła Dorota Danielewicz oraz w warsztacie historycznym w zamku Schloss Charlottenburg. W ramach pobytu laureaci i ich opiekunowie zwiedzili historyczne centrum Berlina, Muzeum Przyrodnicze oraz Akwarium. W ramach projektu stowarzyszenie opracowało i wydrukowało okolicznościową broszurę, w nakładzie 500 egzemplarzy, zawierającą wszystkie nagrodzone prace. Wszyscy laureaci uczestniczący w prezentacji otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe. Laureaci, którzy z powodów zdrowotnych, rodzinnych bądź losowych nie mogli przyjechać na prezentację do Berlina otrzymali nagrody drogą pocztową.

Wydawcy oryginałów i żyjący autorzy otrzymali również egzemplarze autorskie.

Autorką załączonych zdjęć jest Barbara Michalska.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.


Konkurs realizowany w ramach projektu „Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech”, współfinansowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.