Pierwsze efekty programu partnerstwa szkół

W ramach realizacji programu „Biało Czerwone ABC. Program Partnerstwa Szkół”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, w dniu 30.11.2017 odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten rok telekonferencji ze Szkołą  im. Grocholskich z Uładówki na Ukrainie.

Spotkanie młodzieży było transmitowane przez Internet za pomocą programu Skype.

Uczniowie partnerskich szkół wykonali z kolorowej bibuły biało-czerwone kwiaty, które posłużą nam do dekoracji sal na zbliżającą się kolejną , tym razem historyczną, konferencję w dniu 07.12.2017.

W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania się i w kilku słowach przedstawienia własnej osoby. Omówiono też założenia programowe realizowanego projektu.

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Ukrainy za spotkanie i już przygotowujemy się do kolejnej konferencji planowanej na dzień 07.12.2017.


Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”