Ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Bielefeld

Na tradycyjnym spotkaniu adwentowym 9 grudnia w ramach „Narodowego Czytania 2017” w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld prezentowano fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Tego trudnego, ale jednocześnie zaszczytnego zadania podjęli się najstarsi uczniowie. Wystąpili też rodzice, pani nauczycielka oraz ksiądz proboszcz z polskiej parafii.

Przy jednym stole zasiedli nie tylko goście bronowickiego wesela. Podziwiać można było przede wszystkim uroczą Pannę Młodą (Emilia Pardo) oraz Pana Młodego (Kai Kotowski), jak również wybrane postaci reprezentujące inteligencję i chłopstwo oraz Chochoła (Oliver Duda). Przepiękne słowo literackie, małopolska gwara, trudna rozbiorowa rzeczywistość i aktualna do dziś problematyka utworu stały się powodem, iż sceny z „Wesela” urzekły zebranych, a i samym czytającym dostarczyły wielu emocji i wzruszeń. Można było mieć wrażenie, jakby to wesele sprzed ponad stu laty odbywało się tu i teraz.
Pod koniec spotkania, kiedy Święty Mikołaj obdarowywał prezentami uradowane z jego odwiedzin najmłodsze dzieci, najstarsi otrzymali w swoich mikołajkowych paczkach dramat Wyspiańskiego.
Była to ostatnia, choć nie jedyna tego roku impreza zorganizowana w bielefeldzkiej polskiej szkole zrzeszonej w Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Dzięki tej organizacji placówka uczestniczyła w projekcie „Pod znakiem białego Orła” oraz skorzystała z dofinansowania ze strony Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017. Otrzymane środki ułatwiły realizację szkolnych inicjatyw, m.in. Konkursu Recytatorskiego pt. „Lubimy wiersze”, umożliwiły zakup nowych podręczników, nagród książkowych, tablic szkolnych oraz lalek edukacyjnych. Wsparciem finansowym objęci zostali również nauczyciele.
Serdeczne słowa podziękowania przesyłają z Bielefeldu do Warszawy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.