Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym” odbył się w Spencer Park w Australii

W dniu 16-go maja br – Stowarzyszenie Polaków w Christchurch oraz członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Wyspie Południowej zorganizowali w Spencer Park kolejną już edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, w której wzięło udział blisko 70 osób. Honorowy patronat nad Biegiem objęła Ambasada RP w Nowej Zelandii. Dziękujemy Panu Ambasadorowi Grzegorzowi Kowal, Konsulowi Honorowemu RP Pani Winsome Dormer oraz prezesowi SPK Panu Marianowi Ceregrze za udział w naszych uroczystościach.
Bieg Tropem Wilczym w Christchurch odbył się dla upamiętnienia Siostry Szarytki Izabelli Łuszczkiewicz oraz Członków Rodzin Dzieci z Pahiatua, którzy nie przeżyli deportacji na Sybir. Nie zapomnieliśmy również o Bohaterach ogólnopolskiej edycji tego Biegu m.in. Rotmistrzu Witoldzie Pileckim (którego 120-tą rocznice urodzin niedawno obchodziliśmy), czy Kapitanie Marianie Markiewiczu ps. “Maryl”.
Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom i do zobaczenia za rok.
Pragniemy podziękować szczególnie Fundacji Wolność i Demokracja, Panu Prezesowi Adamowi Gajkowskiemu (Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii) oraz Instytutowi Pamięci Narodowej za okazane wsparcie i pomoc przy realizacji naszego Biegu.