Obchody Dnia Fagi i Konstytucji 3 Maja w szkole sobotnio-niedzielnej w Marianówce

W Marjanówskiej sobotnio-niedzielnej szkole im. Jana Pawła II obchodziliśmy Dzień Flagi i Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej oraz Dnia Polonii Polaków za granicą. Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami świętowali również Narodowe Święto 230 rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Z okazji tych majowych świąt byli prowadzone lekcji historii. Sprzątanie, sadzenie kwiatów obok Piety Zamordowanych Polaków podczas represji i podczas wojny na Wschodzie. Dzieci malowali plakaty  Konstytucji 3 maja, deklamowali wiersze i śpiewali piosenki.  Uroczystość rozpoczęła się od śpiewania hymnu Mazurka Dąbrowskiego, impreza nawiązywała do poszanowania symbolów narodowych: Flagi, Godła i Hymnu. Po zakończeniu akademii szkolnej na dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowano poczęstunek.

Autor:  Zofia Kowalska.

Sobotnio-niedzielna szkoła im. Jana Pawła II w Marianówce   jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.