Czytanie Narodowe w Łanowicach

7. września polskie nowele czytano również w Łanowicach. Uczniowie i nauczyciele Polskiej szkoły w Łanowicach na Ukrainie również dołączyli do Czytania Narodowego  i wspólnie czytali Katankę  Bolesława Prusa i dyskutowali nad jej znaczeniem. Na zakończenie spotkania na dzieci czekała słodka niespodzianka.

Akcja ta odbyła się w ramach projektu „Wielka Polska Rodzina”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.