Już jutro Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu

Już tylko godziny dzielą nas od XII Polsko-Ukraińskich Spotkań „Przyszłość, Współczesność, Przeszłość”. W dniach 19–22 września 2019 roku w malowniczym górskim kurorcie Jaremcze po raz 12. spotkają się polscy i ukraińscy naukowcy, dziennikarze, twórcy kultury, politolodzy, politycy, pisarze i działacze społeczni – osoby zaangażowane w budowę polsko-ukraińskich stosunków, osoby badające ich historię, starające się zdiagnozować ich stan obecny, prognozujące ich przyszłość. Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremcze są organizowane przez ukraiński Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) i przez Gazetę „Kurier Galicyjski” corocznie we wrześniu, przy współfinansowaniu ich przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Trzy wrześniowe dni w Jaremczu zapowiadają się – jak zwykle – niebywale interesująco. Wystąpienia, prezentacje, dyskusje, rozmowy. Uczestnicy Spotkań – ponad sto osób – będą pracowali w czterech blokach programowych. Blok pierwszy, to: „Pole elektoralnych zmian na Ukrainie i w Polsce w kontekście polityki wewnętrznej i wyzwań w sferze bezpieczeństwa obu państw. Walka o tożsamość. Między tradycją a wyzwaniami przyszłości”. Drugi: „Polska i Ukraina w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej”. Blok trzeci: „Ukraina i Polska na drodze do realnego ekonomicznego partnerstwa. Bariery. Współpraca transgraniczna PL – UA. Rola samorządów w wymiarze stosunków międzypaństwowych. Problem granicy”. Blok czwarty: „Rola mediów i współpracy kulturalnej. Zagrożenia”. Odbędzie się też panel specjalny poświęcony problemom odbudowy Obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze, a także dyskusja co dalej z Polsko Ukraińskim Forum Partnerstwa. W planowanych „Blokach” dyskusyjnych mieszczą się praktycznie wszystkie obszary polsko-ukraińskiej współpracy, polsko-ukraińskich problemów i polsko-ukraińskich nadziei. (…)

Artur Deska, Kurier Galicyjski
Fragment tekst, który ukazał się w nr 17 (333), 13 – 30 września 2019

https://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/7927-wkrotce-polsko-ukrainskie-spotkania-w-jaremczu