Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi na Ukrainie 

Fundacja Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektów: Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi na Ukrainie cz. III oraz Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las) – część III, sprawuje stałą opiekę nad 20 polskimi miejscami pamięci na Ukrainie. Są to kwatery i cmentarze powstańców listopadowych, powstańców styczniowych, żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, żołnierzy WP broniących Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-21, obrońców Ojczyzny z września 1939 roku oraz miejsca pamięci pomordowanych polskich mieszkańców. Prace polegają na: pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywanie drobnych napraw oraz prac odtworzeniowych.

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

All-focus