Wspieranie edukacji polskiej w Australii

Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Północnych Sydney Australia
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z funkcjonowania placówki, zdjęcia przedstawiają: lekcje w klasie 5 i 6, wycieczkę do kina na film “Dzień Czekolady” wyświetlany w ramach Festiwalu Filmów Polskich oraz uczczenie 102. rocznicy Dnia Niepodległości Polski.
W   Polskiej Szkole Sobotniej Dzielnic Północnych Sydney w  Australii  uczy się  około 50 uczniów. Zajęcia są prowadzone przez 7  nauczycieli.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.