Centrum Języka i Kultury Polskiej

Nazwa placówki dydaktycznej

Centrum Języka i Kultury Polskiej


Adres

ul. Swobody 117a, p. 301, 71-100 Berdiańsk, obwód zaporoski


Data założenia

2004 rok


Podmiot zakładający

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie” w Berdiańsku i Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu


Miejsce działalności dydaktycznej

sale użyczane przez polską organizację


Dyrektor placówki

dr hab. prof. Lech Aleksy Suchomłynow


Liczba uczniów/nauczycieli

58/4


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, literatura, historia, kultura polska


Opis działalności placówki

Centrum Języka i Kultury Polskiej jest drugą placówką uczącą języka polskiego, którą powołało do życia Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie” w Berdiańsku. Jak widać popyt na naukę polskiego jest ogromny. Nauczaniem zajmują się w nim Olga Popowa, absolwentka Berdiań- skiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu oraz kursów językowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Polska) i Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu, Mikołaj Bondarew, po Uniwersytecie Rzeszowskim (Polska), Lech Aleksy Suchomłyow, mający ukończony Berdiański Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski (Polska) oraz Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki w Kijowie, oraz Piotr Syheda – Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska).

Placówka wykorzystuje do swej działalności dwie sale wykładowe w siedzibie Centrum Języka i Kultury Polskiej, której pomieszczenia udostępnia Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu. Na ich wyposażenie składa się poza umeblowaniem biblioteka zawierająca 1,2 tys. woluminów, 4 zestawy komputerowe, telewizor, odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-14.00. Potrzeby zgłaszane przez placówkę to m.in. podręczniki i słowniki, literatura piękna i naukowa, tablica interaktywna, kserokopiarka i laptop.

Kontakt: [email protected]