Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie

Nazwa placówki dydaktycznej

Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie


Adres

ul. Szkolna 1,77-202 Bolechów, obwód iwanofrankiwski


Data założenia

2000 rok


Podmiot zakładający

Parafia Wniebowzięcia NMP w Bolechowie


Miejsce działalności dydaktycznej

salki wynajmowane przez inny podmiot


Dyrektor placówki

ks. Krzysztof Panasowiec


Liczba uczniów/nauczycieli

164/5


Liczba grup

14


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, śpiew, katecheza, etyka


Opis działalności placówki

Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie jest drugą po szkole w Dolinie placówką założoną z inicjatywy księdza Krzysztofa Panasowca. Podstawowym jej celem jest nauka języka polskiego oraz wpojenie podopiecznym wartości chrześcijańskich. W szkole uczy pięciu pedagogów. Po studiach są: Halina Hercyk i Wiktoria Kosowska – polonistycznych, Edyta Błażkiw – muzycznych, ks. Krzysztof Panasowiec – doktoranckich. Kursy zawodowe ukończyła Tatiana Burmistrowa. Zajęcia prowadzone są w soboty w godz. 9.00-18.00 i niedziele – 11.00- 17.00, w dwóch pracowniach polonistycznych wynajmowanych w miejscowej szkole. Na ich wyposażenie składa się umeblowanie oraz sprzęt elektroniczny: magnetofon, laptop i rzutnik multimedialny.

Aktywność uczniów znajduje ujście w działających w szkole dwóch dziecięcych zespołach śpiewaczych: Tęcza i Wiara, kółku teatralnym i sportowym. Dzięki tym zajęciom łatwiej zorganizować imprezy okolicznościowe, których w szkole nie brakuje. W ciągu roku odbywają się: jasełka, akademia i koncert walentynkowy, akademia z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego, dnia Świętego Mikołaja, zabawa choinkowa i wiele innych spotkań. Uczniowie biorą udział w szkolnych zawodach sportowych w lekkiej atletyce, w Konkursie Recytatorskim i Konkursie Wiedzy o Polsce. Najlepsi w nagrodę za dobre postępy w nauce w czasie wakacji wyjeżdżają na kolonie językowe do Polski.

Kontakt: [email protected]