Chętnych do nauki polskiego w Centrum Języków i Kultur Słowiańskich nie brakuje

Działające w Chmielnickim Centrum Języków i Kultur Słowiańskich prowadzi lekcje języka polskiego, historii Polski i kultury polskiej. W tym roku uczęszcza na nie blisko 250 uczniów.

Pracujące w Centrum nauczycielki oprócz nauki przedmiotów podejmują działania nastawione na aktywizowanie środowiska szkolnego: organizują wyjazdy majówkowe, spotkania z literaturą, warsztaty tematyczne, czytania, uroczystą inaugurację roku szkolnego, obchody polskich świąt państwowych oraz dbają o kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Podejmują też współpracę z rodzicami, co sprzyja integracji uczniów, nauczycieli i rodziców i budowaniu szkolnej rodziny.

Nauka języka polskiego, historii Polski i kultury odbywa się w Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie”. Projekt dofinansowany jest przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.