Powitanie wiosny w Watford

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Watford w hrabstwie Hertfordshire we wschodniej Anglii chętnie kultywują polskie tradycje. Dlatego w tradycyjny sposób, praktykowany w Polsce przez dzieci i młodzież szkolną, pożegnali zimę i powitali nową porę roku.

Symbolicznym pożegnaniem zimy jest zwyczaj topienia marzanny. Uczniowie z Watford na znak końca zimy utopili nie jedną, ale trzy marzanny. Widać, że bardzo stęsknili się już za wiosną i cieszą się z jej nadejścia.

Kukły zrobiły panie nauczycielki. Były super.

Projekt dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu: ,,Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.