Cmentarz w Pikowie, koło Kalinówki

Ciepłej jesiennej soboty (15 września) członkowie Związku Polaków Winniczyzny kolejny raz w roku bieżącym wyruszyli do rzymskokatolickiego cmentarza w Pikowie (koło Kalinówki), którym opiekują się od wielu lat. Tym razem zadaniem uczestników tej akcji było nie tylko uwolnić zarośnięte groby z zarośli, ale przede wszystkim, powycinać drzewa dookoła kapliczki, która w ostatnie lata służy miejscowym katolikom (ich zostało bardzo mało na tej wsi, wszyscy w poważnym wieku) do organizacji św. Mszy przez księdza, który bardzo rzadko (wyłącznie z okazji świąt katolickich) dojeżdża do tej miejscowości.

Związek Polaków Winniczyzny wystąpił z projektem o dofinansowanie przez Fundację “Wolność i Demokracja” realizacji działania: utrzymanie w porządku Polskich Mogił na cmentarzu w Pikowie w ramach realizacji projektu „Strażnicy Narodowej Pamięci – część V: ocalić od zapomnienia”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.


Dzięki otrzymanej dotacji w tym roku został zakupiony niezbędny sprzęt (kosiarka i piła), który był przetestowany przez uczestników akcji pod czas prac na cmentarzu.

W tym roku Związek Polaków planuje odnowić kaplicę oraz niektóre mogiły na cmentarzu w Pikowie.
Najbardziej aktywni i nieobojętni do zniszczonych polskich zabytków uczestnicy akcji dzielnie popracowali na rzecz odrodzenia zrujnowanej polskości na terenach Winniczyzny, a także własnego poczucia zadowolenia od zrobienia dobrej sprawy.

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Senatu RP„Strażnicy Narodowej Pamięci – część V: ocalić od zapomnienia”.