Inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium

W sobotni poranek, 15 września 2018 rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium. Licznie zgromadzeni w kaplicy uczniowie, rodzice i pedagodzy wzięli udział w uroczystej Mszy św., którą celebrował ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki. Na wstępie serdecznie pozdrowił dzieci i dorosłych. Szczególnie powitał pierwszoklasistów i nowych nauczycieli – katechetów. Przytoczoną w homilii opowieścią ukazał dzieciom potrzebę zdobywania wiedzy, aby w przyszłości mogli cieszyć się jej owocami. Zachęcał do podejmowania wysiłku i wymagań od siebie – jak nauczał nasz Patron św. Jan Paweł II.

Obdarzeni błogosławieństwem uczniowie udali się na pierwsze tegoroczne zajęcia.

Z radością witali kolegów, dzielili się wrażeniami z minionych wakacji i z ciekawością zapoznawali się z nowymi zadaniami oczekującymi ich w nowym roku szkolnym 2018/2019. Działalność naszej szkoły w tym roku jest dofinansowana w ramach realizacji projektu „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”,  współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja .

 Autor 

Maryla Majchrzak

SPO im. Jana Pawła II

Monachium

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Senatu RP „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”