2021

Drugi etap remont Centrum Polskiego w Łucku.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Drugi etap remont Centrum Polskiego w Łucku”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparty zostało który będzie miejscem funkcjonowania cztery organizacje polskie w Łucku: Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Wołyniu, Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki, Zjednoczenia Lekarzy Polskich na Wołyniu i Towarzystwa Barwy Kresowe.
Zadanie dotyczy remontu siedziby czterech polskich organizacji polonijnych, będącego miejscem spotkań, szkoleń, konferencji, organizacji wydarzeń kulturalnych tj. koncertów, przedstawień teatralnych i pokazów filmowych.
Prace przewidują remont zewnętrznej elewacji, zakup i montaż systemu p.poż i antywłamaniowego wraz z monitoringiem, demontaż starych krat, zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 108 347,44 zł

2020

Remont Domu Polskiego w Łucku.

Projekt dotyczył remontu generalnego lokalu przeznaczonego dla Domu Polskiego w Łucku.  Dotychczas miejsce było to nie używanym dawnym lokalem użytkowo-biurowym należącym do miasta. Prace polegały  na remoncie i adaptacji pomieszczeń, wymianie instalacji, okien.

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 210 000,00 zł

 

Skip to content