2021

Przeniesienie szczątków Maurycego Mochnackiego do Polski: ekshumacja, pogrzeb i upamiętnienie.

Zadanie polega na ekshumowaniu, sprowadzeniu z Francji do Polski i pochówku na cmentarzu wojskowym na Powązkach szczątków Maurycego Mochnackiego. Dodatkowo w ramach zadania odnowione zostaną 2 nagrobki powstańców listopadowych spoczywających na cmentarzu w Auxerre – Konstantego Parczewskiego i Tomasza Konarskiego.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 277 465,60 zł

Relacja z uroczystości 

Skip to content