Czarny Las – świadek zbrodni

Nocą z 14 na 15 sierpnia 1941 roku w Czarnym Lesie w pobliżu Stanisławowa (ob. Iwano-Frankiwsk) Niemcy dokonali zbrodni na przedstawicielach polskiej inteligencji. Według różnych źródeł ofiarą mordu padło ok. 300 osób. Po wojnie informacja o dokonanym mordzie była utajniona.

Dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego polska społeczność Stanisławowa zainicjowała badanie pochówków w Czarnym Lesie. Obecnie w miejscu kaźni znajduje się 17 uporządkowanych mogił w miejscach, w których odnaleziono szczątki.

Od 2017 roku Fundacja Wolność i Demokracja opiekuje się tym miejscem pamięci dbając o jego jak najlepszy stan.


Projekt “Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku”

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej