KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA W UŁADÓWCE

Średnia szkoła ogólnokształcąca I-II stopnia w Uładówce nadesłała do Fundacji rysunek o tematyce Niepodległość Polski.

Język polski w cichej miejscowości Uładówka jest z 5 po 8 klasę. Wśród 69 dzieci uczęszczających do tej szkoły język polski poznaje 25 uczni . Nauczycielem języka polskiego jest Pani Tetiana Masłowa.

Середня загальноосвітня школа в с. Уладівка надіслала до Фонду малюнок присвячений незалежності Польщі.

Польська мова в затишньому селі Уладівка викладається з 5 по 8 клас. Серез 69 дітей які відвідують дану школу польську мову вивчають 25 учнів. Вчителем польської мови є Тетяна Маслова.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”