Czytanie Narodowe 2019 w Lubomlu

 

Organizatorem Czytania Narodowego w Lubomlu wystąpiło  miejscowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im M.K. Ogińskiego. Wydarzenie odbyło się 07 września w Szkole Polskiej, która działa przy Stowarzyszeniu. Uczestnikami akcji Narodowego Czytania byli członkowie SKP, uczniowie Szkoły Polskiej , ich rodzice oraz zaproszone gości.

Prezes SKP , Pan Włodzimierz Pedycz , odczytał List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników danej akcji oraz wszyscy wspólnie oglądali specjalne nagranie Pary Prezydenckiej do Narodowego Czytania.

Nowele Polskie czytali : nauczycielka języka polskiego Pani Eugenia Dmytruk , uczeń Szkoły Polskiej Maksym Rizenko, członkowie SKP Walentyna Olech i Włodzimierz Pedycz.

Po zakończeniu czytania lektur do zabrania głosu poproszono  Panią Oleksandrę Wasejko, która w czerwcu tego roku otrzymała   Nagrodę od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pani Oleksandra opowiadała o swoich rodzicach, którzy pod strachem śmierci przechowywali Polaków pod czas Rzeźni Wołyńskiej. Ona razem ze swoim ojcem później dbała o groby Polaków. Teraz też uczestniczy we wspólnych modlitwach na cmentarzu w Ostrówkach.

 Akcja Narodowego Czytania w Lubomlu przeszła w bardzo przyjemnej i ciepłej atmosferze.

 Tekst i zdjęcia Walentyny Olech i Włodzimierza Pedycza. SKP im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu w Lubomlu.

Organizacja Czytania Narodowego w Lubomlu została zorganizowana w ramach realizacji projektu “Wielka polska rodzina. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających polskość.”  realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Senatu RP.