Czytanie Narodowe dramatu Gabrieli Zapolskiej «Moralność pani Dulskiej» we wsi Pryłuckie, przy ruinach domu, w którym mieszkała pisarka.

Podczas Narodowego Czytania, akcji łączącej Polaków na całym świecie, fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej «Moralność pani Dulskiej» zabrzmiały również we wsi Pryłuckie, przy ruinach domu, w którym mieszkała pisarka.

Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej zgromadziło na akcji członków swojej organizacji oraz przedstawicieli towarzystw polskich z Łucka, studentów polonistyki i wykładowców Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, a także miejscowych mieszkańców.

Switłana Zińczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej, rozpoczynając akcję zacytowała słowa prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowane do uczestników Narodowego Czytania.

Czytanie Luck 4

«Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać «Moralność pani Dulskiej» Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie «dulszczyzna» weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji» – napisał Andrzej Duda.

Postać pisarki, której dzieciństwo minęło w Pryłuckiem, przybliżyła uczestnikom Narodowego Czytania Halina Dombik, zastępczyni dyrektora w miejscowym liceum.

Konsul Anna Babiak-Owad z Konsulatu Generalnego RP w Łucku podkreśliła symboliczność miejsca, w którym zgromadzili się uczestnicy akcji: «Jest związane z osobą Gabrieli Zapolskiej, ale także z dziedzictwem narodowym i lokalnym dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego». Zaznaczyła także, że Narodowe Czytanie jest ważnym elementem kultury polskiej, który jednoczy Polaków na całym świecie chcących przyłączyć się do czytania klasyki literatury polskiej.

Czytanie Luck 5

Przy ruinach majątku Korwin-Piotrowskich w Pryłuckiem, gdzie mieszkała autorka «Moralności pani Dulskiej», postawiono plansze wystawy «Gabriela Zapolska i Wołyń» przygotowanej przez Konsulat Generalny RP w Łucku w 2017 r. z okazji 160. rocznicy urodzin pisarki. Na tej improwizowanej scenie wybrane fragmenty jej dramatu zostały przeczytane przez nauczycieli języka polskiego, wykładowców WUN im. Łesi Ukrainki oraz studentów polonistyki na tej uczelni. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z twórczością Zapolskiej.

Czytanie Luck 6

Czytanie Luck 7

Czytanie Luck 8

Czytanie Luck 9

Czytanie Luck 10

Czytanie Luck 11

Czytanie Luck 12

Czytanie Luck 13

Czytanie Luck 1

Czytanie Luck 2

Czytanie Luck 3

Czytanie Luck 14