Delegacja SPO im. Jana Pawła II oddała hołd Powstańcom Styczniowym  na monachijskim Starym Cmentarzu Południowym.

Od wielu lat uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II opiekują się mogiłą Powstańców Styczniowych na Alter Südfriedhof w Monachium.

W sobotę, 21.10.2017 r. delegacja uczniów wraz z nauczycielką p. Marią Sobolewską  udała się na cmentarz, gdzie z pomocą rodziców  uporządkowali terenu wokół grobu, oczyścili i umyli granitowy pomnik. Dziewczynki i chłopcy złożyli  misternie uwity przez p. Genowefę Bialkovski wieniec i w skupieniu zapalili znicze. Z uwagą wysłuchali historii o Rodakach, którzy walczyli o wolność Polski.Tworząc krąg odmówili wspólnie modlitwę za polskich bohaterów. „Wieczny odpoczynek…,” towarzyszył również przywołaniu postaci śp. Pana Andrzeja Dalkowskiego, który troszczył się o polskie miejsca pamięci na ziemi niemieckiej i śp. Pana Profesora Piotra Małoszewskiego – dyrektora i przyjaciela Szkoły. Pracy, modlitwie i przypomnieniu wielkich rodaków towarzyszyła zaduma i piękna pogoda.

Maria Sobolewska