Wizytacja szkół na Ukrainie

W dniach 24-26 października 2017 odbyła się wizytacja 5 szkół biorących udział w projekcie “ABC Klasy Polskiej na Ukrainie. Program promocji języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”.

Koordynator projektu “ABC Klasy Polskiej na Ukrainie. Program promocji języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich” Lilia Luboniewicz oraz asystent koordynatora projektu Julia Savelieva w ramach działań ewaluacyjnych  projektu i monitoringu odwiedziły 5 szkół biorących udział w projekcie usytuowanych na terenie Kijowskiego obwodu konsularnego. W ramach wyjazdu zostały zwizytowane następujące szkoły Szkoła nr 23 w Kijowie, Irpińska szkoła nr 18 w miejscowości Kociubyńskie, Szkoła nr 36 w Żytomierzu, Gimnazjum nr 23 w Żytomierzu oraz Szkoła nr 6 w Żytomierzu. Podczas wizytacji zespół ewaluacyjny miał przyjemność porozmawiać z uczniami, nauczycielami i dyrekcją szkół, zapoznać się z procesem i efektami pracy szkoły w ramach aranżacji  pracowni języka polskiego jako obcego w każdej ze szkół, przeprowadzono wywiady środowiskowe z uczestnikami projektu.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”